He has been expected for generations by all of the major religions. Christians know him as the Christ, and expect his imminent return. Jews await him as the Messiah; Hindus look for the coming of Krishna; Buddhists expect him as Maitreya Buddha; and Muslims anticipate the Imam Mahdi or Messiah.

Although the names are different, many believe that they all refer to the same individual: the World Teacher, whose personal name is Maitreya (pronounced my-tray-ah).
Preferring to be known simply as the Teacher, Maitreya has not come as a religious leader, or to found a new religion, but as a teacher and guide for people of every religion and those of no religion.

At this time of great political, economic and social crisis Maitreya will inspire humanity to see itself as one family, and create a civilization based on sharing, economic and social justice, and global cooperation.

Maitreya

Maitreya, Kristus, världsläraren, sägs redan finnas i en mänsklig kropp på jorden. Han har redan trätt fram ett antal gånger och talat till mänskligheten, dock inte under sitt riktiga namn. Han väntar på att hans lärjungar och apostlar skall förbereda en väg för honom som han sedan kan beträda utan alltför mycket motstånd och uppståndelse för hans person. Maitreya tycker inte att fokus skall ligga på personligheten som bär fram budskapet, utan på energin som uttrycks, vägledningens innehåll och substans.
Det finns en plan för det mänskliga medvetandet, det finns en plan som mästarna tillber och följer in i minsta detalj, om inte kvaliten i energin känns rätt så handlar de inte förrän den gör det.
Guds plan har en energi som är maskulin och kraftfull, som är full av tillbedjan och kräver öppenhet inför att lämna sitt ego bakom sig och forma en väg för mänskligheten som bygger på ljus och kärlek. Mästarens uppgift på jorden är att förmedla den plan, den energi och ljus, såsom han uppfattar den i tredimensionellt tänkande, till lärjungar på alla plan som följer under honom. Han utför mirakelarbete och utövar energimässiga påtryckningar där eleven långsamt lär sig att känna igen sin mästares speciella energi, där eleven lär sig att svara på den omedelbart och ögonblickligen för att med glädje och lycka utföra det arbete som han eller hon kom hit för.

Mästaren är i freden, balansen mellan det mörka, onda, goda och ljusa. Mästaren arbetar gärna i osynlighet och inkognito, men framträder om den mästare som i sin tur befinner sig över honom kräver det med sin kraftfulla energi.
Maitreya befinner sig på många platser samtidigt, han fokuserar sin energi och skickar den till de lärjungar som är redo att ta emot den. När de förankrar den gudomliga viljan och den gudomliga planen i sin energikropp kan deras medvetna samarbete mellan mästare och elev påbörjas.
Ord som salighet, bliss, välsignelse, lydnad till själen, enighet, dyrkan och gudomlig förening väntar den som lyckas ta emot sin mästares kraft. Men skälet för den andliga utvecklingen skall inte vara att nå den här förbindelsen, strävan efter sanning och fullkomlighet, strävan efter att vara ett med Guds plan, ett med Guds vilja och ett med Guds syfte, är det heligaste syftet. Att vara ett med kärleken och ljuset inom sig själv och inom alla andra människor. Så småningon når vi högre höjder och högre bemötelse mellan fullkomliga själar som arbetar för fred, välsignelse och frid i det mänskliga sinnet.Den gudomliga planen är synkroniserad och övervinner allt.

Läs mer om Maitreya, världsläraren, Kristus: http://www.share-international.org/